Chào mừng các bạn đến với Diễn đàn Trung tâm Tư vấn Việt - Hàn *** Vì một Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc
Đọc tin tức bằng Rap: Rapnewsplus - Phiên bản có thể in

+- Chào mừng các bạn đến với Diễn đàn Trung tâm Tư vấn Việt - Hàn *** Vì một Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc "ĐOÀN KẾT - VỮNG MẠNH - THÂN ÁI" (http://tuvanviethan.net/forum)
+-- Diễn đàn: DIỄN ĐÀN CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VIỆT - HÀN (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: GÓC GIẢI TRÍ (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Diễn đàn: Âm nhạc (/forumdisplay.php?fid=43)
+---- Chủ đề: Đọc tin tức bằng Rap: Rapnewsplus (/showthread.php?tid=11)Đọc tin tức bằng Rap: Rapnewsplus - labatvy180766 - 04-01-2014 04:28 PM

Nghe rin tức kiểu này thì ai chẳng muốn nghe